mission

1. พัฒนาความเป็นเลิศ ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. เสริมพลังอำนาจแก่ภาคีเครือข่าย ให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน
3. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการบริการที่ประทับใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ

เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวม
ที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์มนการให้บริการสุขภาพองค์รวม (Holistic , Fogus On Resault)
2. ให้บริการด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เอื้ออาทร ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)
3. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์ุณภาพและความสุข (Learning Of Happiness)
4. ยึดมั่นในซีลธรรม จริยะธรรม หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และ พรหมวิหาร 4 (Morality)
5. สร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Teamwork)

   นพ.จิระวัตร วิเศษสังข์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ รพ.เมื่องจันทร์

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชมเว็ป

022599
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
141
249
1590
18078
6086
9080
22599

Your IP: 54.166.172.33
Sat, 21 Apr 2018 11:12:22 +0000

ประกวดราคา/TOR