โรงพยาบาลเมืองจันทร์
ที่อยู่:
110 หมู่ 4 ต.เมืองจันทร์
อ.เมืองจันทร์
จ.ศรีสะเกษ
33120
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
045-603164 ต่อ 6
โทรสาร:
045-603053
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก