ที่อยู่:
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 110 หมู่ 4
เมืองจันทร์
ศรีสะเกษ
33120
ไทย
โทรศัพท์:
045-603164-6
โทรสาร:
045-603501
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก