1. มุ่งผลสัมฤทธิ์มนการให้บริการสุขภาพองค์รวม (Holistic , Fogus On Resault)
2. ให้บริการด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เอื้ออาทร ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)
3. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์ุณภาพและความสุข (Learning Of Happiness)
4. ยึดมั่นในซีลธรรม จริยะธรรม หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และ พรหมวิหาร 4 (Morality)
5. สร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Teamwork)


   นพ.จิระวัตร วิเศษสังข์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ รพ.เมื่องจันทร์

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชมเว็ป

033713
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
70
209
279
29828
8908
8292
33713

Your IP: 54.198.119.26
Mon, 28 May 2018 03:10:34 +0000

ประกวดราคา/TOR