จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์
ตามประกาศ จังหวัดศรีเกษ เรื่องสอบราคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั่น
ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราที่ดีที่สุด ดังนี้
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคที่ดีที่สุด ราคาที่เสนอ
๑.เคื่องล้างฟีล์มอัตโนมัติ บริษัท สมาร์เท็ค เทคโนโลยี จำกัด ๔๗๖,๕๐๐.๐๐
๒.เครื่องตรวจเครื่องไฟฟ้าหัวใจ บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูซั่น จำกัด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด