โรงพยาบาลเมืองจันทร์
เกร็ดความรู้ ดาวน์โหลด
ด้วยรักและห่วงใยจากกลุ่มการพยาบาล
กลุ่มการพยาบาล
1 การช่วยชีวิตฉุกเฉิน คลิกดู
2 เจ็บป่วยฉุกเฉินอยากลอดชีวิตโทร 1169 คลิกดู
3 การพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน คลิกดู
4 อาสาฉุกเฉินชุมชน (อสช) คลิกดู
5 การปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน คลิกดู
6 คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน คลิกดู