เว็ปบอร์ดโรงพยาบาลเมืองจันทร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลเมืองจันทร์

[1] แนะนำการให้บริการ

[2] ปรึกษาด้านการใช้ยา

[3] ร้องเรียน-ร้องทุกข์

[4] ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ

[5] สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงาน

[6] ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ

[7] สายตรงผู้อำนวยการ

[8] ปรึกษาหมอฟัน

[9] สอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.เมืองจันทร์

[-] ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม HIMPRO

[-] ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต

[-] สอบถามเกี่ยวกับการลาการโอนย้าย

[-] ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์

[-] เรื่องทั่วๆไปภายในโรงพยาบาลของเรา

[-] แจ้งความเสี่ยง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version