ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ที่
ชื่อเอกสาร
1 คนเมืองจันทร์ไม่กินปลาร้าดิบ และไม่กินปลาร้าดิบ
2 ประกาศขอความร่วมมือ "งดเยี่ยม"
3 เตือนประชาชนเรื่องการรับประทานเห็ด
4 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่​ ๕
5 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ มี Line official แล้วนะคะ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ/สอบถามหรือท่านที่ต้องความรู้ เพิ่มเติม ค่ะ
6 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
7 ประกาศ "งดเยี่ยม" จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์
8 ประกาศ "เตรียมพร้อมรับ โควิด-19 ระลอกใหม่
9 เคผงมรณะ
10 ร่วมส่งกำลังใจและชื่นชม ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ไปร่วมปฏิบัติงาน ค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุก
11 คลินิกกัญชา โรงพยาบาลเมืองจันทร์
12 ประกาศ "งดเยี่ยม" จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์
13 ชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19
14 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
15 ประกาศขอความร่วมมือ "งดเยี่ยม"
16 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOPH Together Against Corruption)
17 ขอร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
18 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
19 ร่วมงาน "นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เกื้อหนุน ปัญบุญ ปันรัก" ณ วัดเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
20 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 วันพยาบาล
22 วันปิยมหาราช
23 ประชาสัมพันธ์การนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเมื่อมารับบริการ
24 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
25 ขอกราบถวายพระพร
26 เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และทำบุญตักบาตร ณ วัดตาโกน
27 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
28 No Gift Policy
29 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566
30 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
31 เชิญร่วมกิจกรรม "ของขัวญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัย"
32 Kick Off โครงการของขัวญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงอายุไทย
33 บริการคลินิกผู้สูงอายุ
34 บริการ Glink Telemed
35 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเมืองจันทร์
36 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
37 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
38 วันจักรี
39 วันสงกรานต์
40 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
41 วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
42 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
43 12 พฤษภาคม "วันพยาบาลสากล"
44 3 มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19
45 วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน
46 สารจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
47 การสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง 2566
48 มหกรรมคุณภาพวิชาการ ศรีสะเกษ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
49 วันหยุดราชการพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เปิดให้บริการปกติ
50 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
51 วันอาสาฬหบูชา
52 วันเข้าพรรษา
53 วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
54 วันที่ 24 กันยายน วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
55 วันที่ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
56 13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช"
57 วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ”
58 "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566 วันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
59 "วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ" วันที่ 5 ธันวาคม 2566
60 "วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา " วันที่ 7 ธันวาคม 2566
61 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (ServiceMind for ESB) การสื่อสารอย่างถูกต้อง ปลอดภัย โดยใช้หลักการ ไอเด็ท(aidet)สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลเมืองจันทร์
62 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
63 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณ์สุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption]" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
64 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
65 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
66 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ให้บริการศูนย์ชีวาภิบาล Cheewabhibaln Palliative Care Center
67 ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมกระเช้าของขวัญปีใหม่
68 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
69 พระราชดำรัส สมเด็จพระถนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗
70 happy New Year 2024
71 ประชาสัมพันธ์ ที่จอดรถ
72 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
73 พิธีเปิดศูนย์ Care D+ เยื่ยมชมศูนย์ชีวาภิบาล และศูนย์ Telemedicine ณ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
74 เปิดโครงการการจัดตั้ง ศูนย์ชีวาภิบาล ตามนโยบายกระทรวง ปีงบประมาณ 2567 ยกระดับ 30 บาทพลัส Ouick Win 100 วัน
75 ผลการดำเนินการส่งเสริมการมีบุตร ตามนโยบายกระทรวง ปีงบประมาณ 2567
76 ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ​ พระครูปลัดณฐกฤต กิตติวุฑโฒ เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์เขาล้อเหนือประชาสามัคคีธรรม ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และคณะบริจาคเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จำนวน 25 เตียง
77 ประกาศประชาสัมพันธ์ “เดินรถเส้นทางเดียว (one way)”
78 ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายปลาร้าบรรจุขวด
79 ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายลูกชิ้น หมูยอ ไก่ยอ
80 " เติมรัก ปันสุข โรงพยาบาลเมืองจันทร์ "
81 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166
82 พิธีเปิด“Health Station บ้านเมืองจันทร์ หมู่ 2” , “คลินิกลดยาเบาหวาน (DM Remission Clinic)”
83 สถานการณ์โรคความดัน- โลหิตสูง ทิศทาง และนโยบายการดำเนินงานเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ , รูปแบบการจัดบริการเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ การจัดบริการสถานีสุขภาพดิจิทัล (Health Station)
84 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)และงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอเมืองจันทร์ ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการ
85 ประชาสัมพันธ์ หอผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลเมืองจันทร์
86 ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่
87 ตรวจ เฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท
88 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
89 วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
90 วันจักรี (Chakri Memorial Day)
91 วันสงกรานต์ ๒๕๖๗


โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :090-2914940,063-1045489 โทรสาร 045-603053