ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ที่
ชื่อเอกสาร
1 คนเมืองจันทร์ไม่กินปลาร้าดิบ และไม่กินปลาร้าดิบ
2 ประกาศขอความร่วมมือ "งดเยี่ยม"
3 เตือนประชาชนเรื่องการรับประทานเห็ด
4 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่​ ๕
5 โรงพยาบาลเมืองจันทร์ มี Line official แล้วนะคะ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ/สอบถามหรือท่านที่ต้องความรู้ เพิ่มเติม ค่ะ
6 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
7 ประกาศ "งดเยี่ยม" จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์
8 ประกาศ "เตรียมพร้อมรับ โควิด-19 ระลอกใหม่
9 เคผงมรณะ
10 ร่วมส่งกำลังใจและชื่นชม ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ไปร่วมปฏิบัติงาน ค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุก
11 คลินิกกัญชา โรงพยาบาลเมืองจันทร์
12 ประกาศ "งดเยี่ยม" จากโรงพยาบาลเมืองจันทร์
13 ชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19
14 ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
15 ประกาศขอความร่วมมือ "งดเยี่ยม"
16 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOPH Together Against Corruption)


โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053