หัวหน้ากลุ่มงาน
ข้อมูลกลุ่มงาน
ข้อมูลข่าวสาร
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053