หัวหน้ากลุ่มงาน
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :090-2914940,063-1045489 โทรสาร 045-603053